Režim dne07:15

07:20 - 07:55

08:00 - 08:30

09:00 - 11:30

12:00 - 12:45

12:45 - 14:30

14:30 - 18:00

18:30 - 19:00

19:30 - 19:45

20:00 - 21:00

22:00
 

Budíček

Rozcvička, ranní hygiena

Snídaně

Dopolední program

Oběd

Polední klid

Odpolední program

Večeře

Nástup

Večerní program

Večerka