Přihláška:

   
    Přihláška včetně smluvních podmínek, posudku o zdravotní způsobilosti dítětě a souhlasu zákonných zástupců s ošetřením nezletilé osoby je ke stažení zde:

 

LDT Křižáček 2021 - Přihláška a informace

 

    Vyplněnou přihlášku společně s posudkem o zdravotní způsobilosti dítěte a souhlasem zákonných zástupců s ošetřením nezletilé osoby, odevzdejte nejpozději do 30. června 2021 do kanceláře Úřadu OS ČČK Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov.

 

    Úhradu za pobyt - částku 4.900,- Kč – je možné provést bankovním převodem nebo zaplacením v hotovosti v kanceláři Úřadu OS ČČK Trutnov, Horská 5, Trutnov. Částka je splatná jednorázově, pokud není s pořadatelem LDT dohodnuto jinak. Pokud nebude celá částka uhrazena do 30. 06. 2021, je pořadatel oprávněn účtovat stornovací poplatky dle bodu 12 smluvních podmínek a na LDT přijmout jiného zájemce.

Číslo účtu vedeného u Komerční banky:
    4133601/0100
Variabilní symbol:
    rodné číslo přihlašovaného dítěte (NUTNÉ k identifikaci platby)!
Do zprávy pro příjemce uveďte:
    jméno a příjmení dítěte.
Majitel účtu:
    Oblastní spolek ČČK Trutnov, Horská 5, 541 01 Trutnov

Případné dotazy ohledně přihlášek a úhrady za pobyt Vám rádi zodpovíme na tel. 499 810 810 nebo mobil 775 760 630.